Vilhelm Prytz

Vilhelm Prytz

Programmerare och webbutvecklare

Programmeringsspråk

 • Python

Webbutveckling

 • HTML/CSS
 • React
 • JavaScript
 • Flask/Django

Programmering och utvecling

 • Git och open-source (GitHub)
 • CI/CD (Travis, GitLab, Jenkins, Azure DevOps)
 • Virtualisering (Docker, KVM)
 • Linux och systemadministration (+ bash)

Erfarenhet

 • 2020-2021

  Driver konsultfirman Prytz Technologies på fritiden, utför programmeringsuppdrag inom webbutveckling och systemadministration.

 • 2019

  Sommarjobbade på Netnod Internet Exchange.

 • 2018

  Sommarjobbade på Netnod Internet Exchange.

 • 2017

  Gjorde praktik på Netnod Internet Exchange och SVT webcore.

 • 2015-2019

  Drev ett mindre spelserverhostingföretag vid namn SkandiServers. Köpte in dedikerad hårdvara och ställde i datacenter (co-location) i Stockholm. I arbetet ingick systemadministration, support, marknadsföring och försäljning, företagsutveckling, webbdesign och allmän programvarukonfiguration. Verksamheten lades ner och har blivit det som idag är Prytz Technologies.

Tidigare projekt

Projekt som jag tidigare jobbat med. Förutom dessa finns flertalet projekt, i varierande storlek, på min GitHub.

SkandiServers
SkandiServers